Oferta - Małgorzata Bielecka Gdańsk Knut Biuro Rachunkowe

tel. 606-533-779
ul. Pawia 4/14  80-626 Gdańsk
Przejdź do treści
W ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH i KARDOWYCH wchodzą min:
- Księgi rachunkowe spółek prawa handlowego,
- Książki przychodów i rozchodów,
- ˘Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- Sporządzanie ewidencji i deklaracji do systemu Intrastat,
- Sporządzanie sprawozdań rocznych: bilans, Rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
- Dokumentacja do KRS
- Sporządzanie sprawozdań do GUS
- Ryczałt ewidencjonowany
- Rozliczenia z Agencją Rynku Rolnego, Fa RR
- ˘Rozliczenia z ZUS
- Rozliczenia roczne dla osób fizycznych.
- Sporządzanie list płac, umów
- Sporządzanie akt osobowych pracownika i nadzór nad nimi
- Rejestracja PFRON, obsługa, deklaracje
- Deklaracje roczne (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR)

OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- sporządzanie podatkowych rozliczeń rocznych PIT
- sporządzanie deklaracji PCC

JEŻELI JAKIEJŚ USŁUGI NIE MA NA LIŚCIE TO NIE ZNACZY ŻE JEJ NIE ŚWIADCZYMY !!!  ZADZWOŃ
Małgorzata Bielecka 606 533 779
Wróć do spisu treści